Islam

Subhanallah!! Kisah Benar Jenazah Membaca Al-Quran Didalam Kubur Di Zaman Rasulullah SAW

 

Pada kesempatan kali ini akan disampaikan kisah mayat di dalam kubur yang membaca Al Quran. Tentu secara logik, hal ini tidak mungkin terjadi.

Akan tetapi kisah mayat yang membaca Al Quran di dalam kubur memang benar adanya. Lantas, mayat siapakah yang mempunyai keistimewaan dapat membaca  Al Quran dari dalam kubur?

 

Pada zaman Nabi Muhammad Saw. ada mayat dari golongan waliyullah membaca Al-Qur’an di dalam kuburannya sendiri. Hal itu diterangkan di dalam kitab “Syarhu ash-Shudur bi Syarhi Hali al-Mawta wal Qubur”, karya Al-Muhaddits al-Imam Jalaluddin as-Suyuthi, halaman 170-171, cetakan “Darul Fikr”, Beirut – Libanon dengan keterangan sebagai berikut:

“Imam Tirmidzi telah mentakhrij hadits dan menghasankannya. Begitupula halnya dengan Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Hadits tersebut dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata: Sebagian sahabat Nabi Saw. pernah mendirikan sebuah kemah di atas kuburan. Mereka tidak menyangka bahwa tanah itu adalah kuburan. Tiba-tiba di dalam kuburan itu terdengar ada orang sedang membaca surat “Al-Mulk” hingga selesai. Kemudian, sahabat mendatangi Nabi Saw. dan memberitahukannya kepada beliau. Lalu beliau bersabda: Surat Al-Mulk itu adalah Munjiyah (penyelamat) dan Mani’ah (penghalang), yang dapat menyelamatkannya dari siksa kubur”.

Di dalam kitab “Ar-Ruh” Abul Qasim as-Sa’di berkata: Ini merupakan pembenaran dari Nabi Saw. bahwa seorang mayit juga membaca Al-Qur’an di dalam kuburnya. Sementara itu Abdullah juga pernah memberitahukannya tentang hal itu dan Rasulullah Saw. pun membenarkannya.

Gambar Hiasan

 

Kisah ini  bermula begini.Berdasarkan apa yang disampaikan Ibn Abbas. Berikut ini kisah mayat yang membaca Al Quran di dalam kubur.

Suatu hari beberapa sahabat duduk di atas kuburan yang mereka sangka bukan kuburan. Tiba-tiba semua terkejut mendengar dari alam kuburan terdengar suara seseorang yang sedang membaca surat Al Mulk sampai tamat.

Mereka segera mengabarkan kejadian tersebut kepada Rasulullah Saw. Rasulullah Saw kemudian bersabda, “Surat Al Mulk itu penolak dan penyelamat dari siksa kubur”.

Hadis tersebut menjadi salah satu dalil bahawa mayat orang yang soleh juga membaca Al Quran dalam kuburnya. Kejadian tersebut di alami oleh para sahabat dan dibenarkan oleh Rasulullah Saw.
Teladan Jenazah yang Membaca Al Quran di Masa Rasulullah
Imam Kamaluddin bin az-Zamlakani berkata di dalam kitab “Al-‘Amal al-Maqbul fi Ziyarah ar-Rasul”: Hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa seorang mayat membaca al-Qur’an surat Al-Mulk di dalam kuburnya. Di dalam riwayat ini disebutkan tentang pemuliaan Allah kepada sebagian wali-walinya dengan membaca surat “Al-Mulk” dan menjalankan solat di dalam kuburnya. Kerana, ketika hidupnya dulu mereka pernah berdo’a memohon kepada Allah akan hal itu. Jika Allah swt telah memuliakan para wali-Nya dengan menetapkan mereka berbuat ta’at dan beribadah di alam kubur, maka sudah tentu para Nabi lebih berhak untuk mendapatkan ketetapan itu.

Berkata Al-Hafizh Zainuddin Ibnu Rajab di dalam kitab “Ahwal al-Qubur”: Allah telah memuliakan sebahagian penghuni alam barzakh dengan berbuat amal soleh di dalamnya, meskipun mereka dengan hal itu tidak mendapatkan pahala, kerana amalnya telah terputus oleh kematian. Namun, amalnya itu masih tetap berlaku baginya. Dengan itu, dia dapat bersenang-senang dalam berdzikir kepada Allah dan berbuat ketaatan kepada-Nya, sebagaimana yang dirasakan oleh para malaikat dan penghuni syurga di syurga; meskipun dengan hal itu mereka tidak mendapatkan pahala. Kerana, zikir dan ketaatan itu sendiri merupakan ketaatan yang lebih besar daripada seluruh kenikmatan dan kelazatan penghuni dunia. Betapa nikmatnya orang-orang yang telah memperoleh nikmat boleh melakukan seperti itu dengan berzikir dan taat kepada-Nya.

Abul Hasan bin al-Barra’ meriwayatkan di dalam kitab “Ar-Rawdhah”, dari Abdullah bin Muhammad bin Manshur, telah menceritakan kepada saya Ibrahim al-Haffar, dia berkata: Saya menggali kuburan, kemudian nampak batu-bata. Lalu, saya mencium bau minyak misik ketika batu-batu itu terbuka. Saat itu juga seorang Syeikh sedang duduk di dalam kuburannya sedang membaca Al-Qur’an.

Ibnu Rajab berkata: Telah menceritakan kepada saya Al-Muhadits (Pakar Hadits) Abul Hajjaj Yusuf bin Muhammad as-Surramarri, telah menceritakan guru kami Abul Hasan Ali bin al-Husain as-Samiri, seorang khatib di Samira’, seorang muslim yang soleh memperlihatkan suatu tempat dari beberapa kuburan yang tidak pernah sepi. Lalu dia berkata: Dari tempat ini kita masih akan terus mendengar bacaan surat Al-Mulk. Wallahu’Alam Bishowab

Kisah ini sesuai firman Allah dalam Al Qur’an yang mengabarkan bahwa orang yang mati dijalan Allah akan tetap hidup dan diberi kegembiraan:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurnia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka.” (QS. Ali Imran: 169-170)

Sumber: alquran-on.blogspot.my
Sumber: muttaqin.id

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TERKINI

Menyediakan perkongsian blog,berita serta kisah-kisah menarik untuk anda

Hak Cipta Terpelihara © 2018 SuaraMedia.org

To Top